KRS 0000084062

Annual report on operations in 2018

12.07.2019

Report on operations of Jerzy Kukuczka Polish Mountaineering Support Foundation in 2017.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
za rok 2018.

Nazwa załącznika
Rozmiar
Bilans 2018 524 KB / pdf

  1. Uchwała zarządu fundacji 1/2018
  2. Uchwała zarządu fundacji 2/2018
  3. Uchwała zarządu fundacji 3/2018
  4. Uchwała zarządu fundacji 4/2018

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu 3/2018
Załącznik 1 do Uchwały Zarządu 4/2018


  1. Uchwała Rady Fundacji 1/2018
  2. Uchwała Rady Fundacji 2/2018

Rachunek zysków i strat za 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Informacja dodatkow do sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

Sprawozdanie merytoryczne
Bezpieczny Kazbek Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan