KRS 0000084062

Annual report on operations in 2021

29.10.2022

Report on operations of Jerzy Kukuczka Polish Mountaineering Support Foundation in 2020.


Sprawozdanie finansowe 2021
Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów za 2021 rok
Podsumowanie działalności Fundacji w 2021 roku

Bezpieczny Kazbek Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan