KRS 0000084062

Annual report on operations in 2019

13.10.2020

Report on operations of Jerzy Kukuczka Polish Mountaineering Support Foundation in 2019.

Nazwa załącznika
 Rozmiar
Bilans 2019 341 KB / pdf

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu 4/2019


  1. Uchwała Rady Fundacji 1/2019

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne
Bezpieczny Kazbek Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan