KRS 0000084062

Annual report on operations in 2017

13.07.2018

Report on operations of Jerzy Kukuczka Polish Mountaineering Support Foundation in 2017.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
za rok 2017.

Nazwa załącznika
 Rozmiar
Bilans 2017 8,51 MB / pdf

 1. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 1/2017
 2. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 2/2017
 3. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 3/2017
 4. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 4/2017
 5. Uchwała zarzą…du fundacji 5/2017
 6. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 6/2017
 7. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 7/2017
 8. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 8/2017
 9. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 9/2017
 10. Uchwał‚a zarzą…du fundacji 10/2017

Załą…cznik do Uchwał‚y Zarzą…du 4/2017
Załą…cznik do Uchwały Zarzą…du 8/2018


 1. Uchwał‚a Rady Fundacji 1/2017

 1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z dział‚alnoś›ci Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 rok

 1. Protokół‚ nr 1 z IV Zgromadzenia Fundatorów

Załą…cznik nr nr 1-4 IV Zgromadzenia Fundatorów


 1. Protokół‚ nr 1 z V Zgromadzenia Fundatorów

Załą…cznik nr nr 1-5 V Zgromadzenia Fundatorów

Bezpieczny Kazbek Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan